Polecamy:START » USŁUGI » ISO 22000 / FSSC 22000


Definicja | Korzyści | Wdrożenie

Czym jest ISO 22000 / FSSC 22000?

System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności zgodny z normą ISO 22000:2018 i FSSC 22000 (ISO 22000 + ISO/TS 22002-X) to międzynarodowy standard zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie żywności w całym łańcuchu dostaw. Norma ISO 22000 łączy w sobie cechy systemu HACCP, GHP/GMP oraz ISO 9001. Standard zawarty w nowej normie może podlegać certyfikacji zewnętrznej, jak również może być wdrożony bez potwierdzenia zgodności (akredytacji).

Norma ISO 22000 jest skierowana do
producentów artykułów spożywczych. Dotyczy wszystkich uczestników biorących udział w łańcuchu żywnościowym, a więc firm cateringowych, producentów opakowań, dodatków do żywności, środków czystości, firm transportowych, handlowców. Wymagania normy są ogólne i mogą być zastosowane w organizacjach bez względu na typ, wielkość i dostarczany wyrób. Mogą je również spełniać firmy niezwiązane bezpośrednio z z łańcuchem żywnościowym, a zajmujące się:

 • transportem
 • dystrybucją
 • magazynowaniem żywności
 • produkcją opakowań oraz materiałów mających kontakt z żywnością
 • produkcją maszyn i urządzeń
 • produkcją środków do mycia i dezynfekcji
 • utrzymaniem higieny w zakładach spożywczych


Główne rozdziały normy ISO 22000:2018:

0. Wprowadzenie

1. Zakres normy

2. Normy powołane

3. Terminy i definicje

4. Kontekst organizacji
5. Przywództwo

6. Planowanie
7. Wsparcie
8. Funkcjonowanie
9 Ocena funkcjonowania
10. Doskonalenie

ISO/TS 22002 - X
X oznacza wymagania szczególne dla kategorii:
▪ 1 Producenci żywności
▪ 2 Catering/restauracje
▪ 3 Hodowla zwierząt
▪ 4 Producenci opakowań spożywczych
▪ 5 Usługi transportu i składowania
▪ 6 Producenci paszy i żywności dla zwierząt

Korzyści płynące z wdrożenia ISO 22000 / FSSC 22000:

 • pozwala na uzyskanie prestiżowego, międzynarodowego i uznawanego na całym świecie certyfikatu

 • ułatwia pozyskiwanie środków pomocowych z funduszy Unii Europejskiej

 • pozwala oszacować wymagania konsumentów zwiększając ich zaufanie i zadowolenie

 • zwiększa zaufanie klientów i kontrahentów
 • poprawia reputację marki i wizerunek firmy
 • pozwala wykazać efektywną komunikację ze wszystkimi ogniwami łańcucha żywnościowego

 • zwiększa bezpieczeństwo żywności

 • pozwala wykazać zgodność z prawem żywnościowym

 • poprawia organizację pracy i komunikację wewnątrz firmy

 • usprawnia zarządzanie

 • podnosi poziom kwalifikacji pracowników

Jak działamy:

Etap 1
Przygotowanie wdrożenia:

 • audyt wstępny (identyfikacja istniejącego systemu zarządzania)

 • raport z audytu wstępnego (ocena aktualnego stanu firmy w odniesieniu do wymagań normy)

 • harmonogram prac wdrożeniowych

 • powołanie Zespołu ds. Bezpieczeństwa Żywności

Etap 2
Szkolenia przygotowawcze:

 • dla najwyższego kierownictwa z zakresu wdrażanej normy

 • dla Lidera Zespołu ds. Bezpieczeństwa Żywności obejmujące wymagania normy oraz zasady dokumentowania wdrażanego systemu

Etap 3
Dokumentowanie SZBŻ (przez naszych konsultantów lub Państwa pracowników pod naszym nadzorem):

 • zdefiniowanie polityki bezpieczeństwa żywności i celów jakościowych dla organizacji,

 • opisanie wyrobów i identyfikacja procesów,

 • przeprowadzenie analizy zagrożeń,

 • określenie kontekstu organizacji i potrzeb stron zainteresowanych
 • określenie ryzyk i szans oraz działań z nich wynikająych
 • ustanowienie Programów Wstępnych (PRP) z możliwością rozszerzenia o wymagania ISO/TS 22002-X, Operacyjnych Programów Wstępnych (OPRP) i Planu HACCP

 • opracowanie procedur, instrukcji i formularzy

 • weryfikacja opracowanej dokumentacji

Etap 4
Wdrożenie Systemu:

 • wdrożenie opracowanej dokumentacji

 • konsultacje w zakresie stosowania dokumentów

 • wprowadzenie niezbędnych poprawek

Etap 5
Szkolenie audytorów wewnętrznych:

 • wybór zespołu audytorów wewnętrznych

 • szkolenie nt. wymagań normy i zasad przeprowadzania audytów

 • sprawdzian wiadomości i wydanie certyfikatu

Etap 6
Audyt wewnętrzny:

 • opracowanie planu audytów wewnętrznych

 • przygotowanie i przeprowadzenie audytu

 • wprowadzenie działań korygujących i zapobiegawczych

Etap 7
Przegląd zarządzania:

 • przeprowadzenie przeglądu systemu zarządzania zgodnie z wymaganiami normy

 • ocena podjętych działań poaudytowych

 • definiowanie zaleceń do doskonalenia wynikających z ustaleń z przeglądu

Etap 8
Certyfikacja:

 • wybór jednostki certyfikującej i złożenie wniosku

 • przygotowanie do audytu certyfikującego (audyt próbny)

 • audyt certyfikujący

 • przeprowadzenie niezbędnych działań korygujących

 • wydanie certyfikatu przez jednostkę certyfikującą
 • audyty nadzoru (1/rok)

 • audyt recertyfikujący (co 3 lata)

Etap 9
Bezpłatne konsultacje:

 • W ciągu 6 miesięcy od uzyskania certyfikatu, nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji mailowo lub telefonicznie.


Firmy zainteresowane wdrożeniem, szkoleniem lub konsultacją w zakresie ISO 22000 / FSSC 22000 prosimy o kontakt w celu omówienia warunków współpracy.


Quality.com.pl kojarzy się ze słowami: ISO 9001, HACCP, ISO 22000, FSSC 22000, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, IATF 16949, FMEA, PPAP, APQP, 8D, SPC, MSA, IFS, BRC, GMP+ Szkolenia, Audyt, Wdrażanie, Certyfikat, System, Dokumentacja, Księga, Szkolenia online, Szkolenia zdalne - dolnośląskie Wrocław Wałbrzych Legnica Lubin Głogów Kłodzko Jelenia Góra Zielona Góra Opole