Polecamy:START » USŁUGI » IATF 16949

Definicja | Korzyści | Wdrożenie

Czym jest IATF 16949?

Standard IATF 16949:2016 stanowi rozszerzenie normy ISO 9001:2015 o elementy dedykowane przemysłowi samochodowemu. Została opracowana przez IATF we współpracy z Międzynarodową Organizacją ds. Normalizacji (ISO).

Norma ta określa zasady kontroli nad pracami i czynnościami świadczonymi na rzecz klienta z branży motoryzacyjnej i jego wymagań w celu uzyskania pewności, co do ich jakości. Odnosi się ona do procesów decydujących o wytworzeniu produktów, jakie dostarczają swoim klientom dostawcy dla przemysłu motoryzacyjnego. Jest narzędziem umożliwiającym każdej firmie podnoszenie poziomu jakości wytwarzanych wyrobów poprzez ciągłe doskonalenie metod i sposobów działania.

Główne rozdziały standardu IATF 16949:

0. Wprowadzenie.

1. Zakres normy.

2. Normy powołane.

3. Terminy i definicje.

4. Kontekst organizacji

5. Przywództwo

6. Planowanie

7. Wsparcie

8. Działania operacyjne

9. Analiza wyników

10. Doskonalenie

Korzyści płynące z wdrożenia IATF 16949:

 • pozwala na uzyskanie prestiżowego, międzynarodowego i uznawanego na całym świecie certyfikatu

 • zwiększa szansę wygrania przetargów (posiadanie certyfikatu ISO jest warunkiem punktowanym)

 • umożliwia dostosowanie się do wymagań branży motoryzacyjnej

 • zwiększa konkurencyjność i wiarygodność w przemyśle motoryzacyjnym

 • pozwala ocenić wymagania i oczekiwania klientów, dzięki czemu zwiększa ich zaufanie i zadowolenie
 • gwarantuje wysoki poziom usług i jakość oferowanych wyrobów
 • obniża koszty wytwarzania

 • zwiększa efektywność i produktywność

 • poprawia rentowność i wyniki operacyjne

 • usprawnia zarządzanie

 • zapobiega niezgodnościom i ogranicza straty związane ze skargami i reklamacjami

 • podnosi poziom kwalifikacji pracowników

 • poprawia organizację pracy i komunikację wewnątrz firmy

 • eliminacja wielokrotnych audytów certyfikujących

Jak działamy:

Etap 1
Przygotowanie wdrożenia:

 • audyt wstępny (identyfikacja istniejącego systemu jakości, wstępna identyfikacja procesów)

 • raport z audytu wstępnego (ocena aktualnego stanu firmy w odniesieniu do wymagań Standardu, wstępna lista dokumentacji SZJ wymaganej w firmie)

 • harmonogram prac wdrożeniowych

Etap 2
Szkolenia przygotowawcze:

 • dla najwyższego kierownictwa z zakresu wdrażanego Standardu

 • dla Pełnomocników ds. SZJ obejmujące wymagania Standardu oraz zasady dokumentowania wdrażanego systemu

Etap 3
Dokumentowanie SZJ (przez naszych konsultantów lub Państwa pracowników pod naszym nadzorem):

 • stworzenie struktury organizacyjnej i opisanie zakresu obowiązków

 • identyfikacja i opisanie (mapowanie) procesów zarządzających, głównych i wspomagających

 • zdefiniowanie polityki jakości i celów jakościowych dla organizacji

 • opracowanie Księgi Jakości, procedur, instrukcji i kart

 • określenie kontekstu organizacji i potrzeb stron zainteresowanych
 • określenie ryzyk i szans oraz działań z nich wynikających
 • przygotowanie narzędzi jakościowych (FMEA, PPAP, APQP, SPC, MSA, 8D)

 • weryfikacja opracowanej dokumentacji

Etap 4
Wdrożenie Systemu:

 • zdefiniowanie celów jakościowych dla organizacji
 • wdrożenie opracowanej dokumentacji i narzędzi jakościowych

 • konsultacje w zakresie stosowania dokumentów

 • wprowadzenie niezbędnych poprawek

 • szkolenie pracowników z zakresu nowej dokumentacji systemowej

Etap 5
Szkolenie dla personelu odpowiedzialnego za jakość obejmujące wymagania Systemu Zarządzania wg IATF 16949:2016 oraz narzędzi jakościowych (APQP, PPAP, FMEA, MSA, SPC, 8D)

Etap 6
Szkolenie audytorów wewnętrznych:

 • wybór zespołu audytorów audytorów wewnętrznych

 • szkolenie nt. wymagań Standardu i zasad przeprowadzania audytów

 • sprawdzian wiadomości i wydanie certyfikatu

Etap 7
Audyt wewnętrzny:

 • opracowanie planu audytów wewnętrznych

 • przygotowanie i przeprowadzenie audytu

 • wprowadzenie działań korygujących i zapobiegawczych

Etap 8

Przegląd zarządzania:

 • przeprowadzenie przeglądu systemu zarządzania zgodnie z wymaganiami normy

 • ocena podjętych działań poaudytowych

 • definiowanie zaleceń do doskonalenia wynikających z ustaleń z przeglądu

Etap 9
Certyfikacja:

 • wybór jednostki certyfikującej i złożenie wniosku

 • przygotowanie do audytu certyfikującego (audyt próbny)

 • audyt certyfikujący

 • przeprowadzenie niezbędnych działań korygujących

 • wydanie certyfikatu przez jednostkę certyfikującą
 • audyty nadzoru (1/rok)

 • audyt recertyfikujący (co 3 lata)

Etap 10
Bezpłatne konsultacje:

 • W ciągu 6 miesięcy od uzyskania certyfikatu, nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji mailowo lub telefonicznie.


Firmy zainteresowane wdrożeniem, szkoleniem lub konsultacją w zakresie IATF 16949 prosimy o kontakt w celu omówienia warunków współpracy.


Quality.com.pl kojarzy się ze słowami: ISO 9001, HACCP, ISO 22000, FSSC 22000, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, IATF 16949, FMEA, PPAP, APQP, 8D, SPC, MSA, IFS, BRC, GMP+ Szkolenia, Audyt, Wdrażanie, Certyfikat, System, Dokumentacja, Księga, Szkolenia online, Szkolenia zdalne - dolnośląskie Wrocław Wałbrzych Legnica Lubin Głogów Kłodzko Jelenia Góra Zielona Góra Opole