Polecamy:START » USŁUGI » IFS

Definicja | Korzyści | Wdrożenie

Co to jest IFS?

International Food Standard - międzynarodowy standard żywnościowy opracowany przez niemieckich i francuskich detalistów dla wszystkich producentów żywności i uczestników łańcucha żywnościowego, z wyjątkiem produkcji pierwotnej. W szczególności obowiązuje handlowców detalicznych produkujących pod marką hipermarketów i marketów. Zawiera wymagania w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności dla producentów i dostawców żywności do francuskich i niemieckich sieci handlowych oraz określa zasady ich auditowania. Jest to standard łączący zasady GMP, GHP oraz wymagania HACCP z elementami systemu zarządzania wg ISO 9001.

Dlaczego IFS?

Producenci żywności, którzy dostarczają produkty do niemieckich lub francuskich sieci handlowych muszą spełniać wymagania standardu. Międzynarodowe sieci handlowe wykorzystują standard IFS jako kryterium doboru swoich dostawców. Audit zewnętrzny i certyfikat IFS są traktowane przez sieci handlowe jako własna weryfikacja dostawcy.


STANDARDY IFS
- IFS FOOD 8
- IFS Household and Personal Care Standard (IFS HPC)
- IFS Global Markets Food (IFS GMF)
- IFS Cash & Carry Wholesale (IFS C&C)
- IFS LOGISTIC
- IFS BROKER
- IFS PACsecure
- IFS Food Store

Korzyści płynące z wdrożenia IFS:

- Uzyskanie obiektywnego obrazu stanu bezpieczeństwa żywności
- Obserwacja słabych obszarów firmy
- Ułatwienie handlowcom oszacowania jakości dostawcy
- Zapewnienie ciągłej poprawy firmy i spełnienie wymagań stawianych przez detalistów
- Jednolita ocena dostawców 

Jak działamy:

Etap 1
Przygotowanie wdrożenia
- audyt wstępny (identyfikacja istniejącego systemu zarządzania)
-
raport z audytu wstępnego (ocena aktualnego stanu firmy w odniesieniu do wymagań standardu)
- harmonogram prac wdrożeniowych

Etap 2

Dokumentowanie SZBŻ (przez naszych konsultantów lub Państwa pracowników pod naszym nadzorem)


Etap 3
Wdrożenie systemu
-
wdrożenie opracowanej dokumentacji
-
konsultacje w zakresie stosowania dokumentów
- wprowadzenie działań korygujących i zapobiegawczych

Etap 4
Szkolenie audytorów wewnętrznych
- wybór zespołu audytorów audytorów wewnętrznych
- szkolenie nt. wymagań standardu i zasad przeprowadzania audytów
- sprawdzian wiadomości i wydanie certyfikatu

Etap 5

Audyt wewnętrzny
-
opracowanie planu audytów wewnętrznych
-
przygotowanie i przeprowadzenie audytu
- wprowadzenie działań korygujących i zapobiegawczych

Etap 6
Przegląd zarządzania

- Przeprowadzenie przeglądu systemu zarządzania zgodnie z wymaganiami normy
- Ocena podjętych działań poaudytowych
- Definiowanie zaleceń do doskonalenia wynikających z ustaleń przeglądu

Etap 7
Certyfikacja
- wybór jednostki certyfikującej i złożenie wniosku
- przygotowanie do audytu certyfikującego (audyt próbny)
- audyt certyfikujący
- przeprowadzenie niezbędnych działań korygujących
- wydanie certyfikatu przez jednostkę certyfikującą

- audyt recertyfikujący (co 12 miesięcy)

Etap 8
Bezpłatne konsultacje
-
W ciągu 6 miesięcy od uzyskania certyfikatu, nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji mailowo lub telefonicznie.


Firmy zainteresowane wdrożeniem, szkoleniem lub konsultacją w zakresie IFS prosimy o kontakt w celu omówienia warunków współpracy.


Quality.com.pl kojarzy się ze słowami: ISO 9001, HACCP, ISO 22000, FSSC 22000, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, IATF 16949, FMEA, PPAP, APQP, 8D, SPC, MSA, IFS, BRC, GMP+ Szkolenia, Audyt, Wdrażanie, Certyfikat, System, Dokumentacja, Księga, Szkolenia online, Szkolenia zdalne - dolnośląskie Wrocław Wałbrzych Legnica Lubin Głogów Kłodzko Jelenia Góra Zielona Góra Opole