Polecamy:START » USŁUGI » BRC

Definicja | Korzyści | Wdrożenie

Co to jest BRC?

British Retail Consortium - międzynarodowy standard żywnościowy opracowany przez Brytyjskie Konsorcjum Detalistów dla wszystkich producentów żywności i uczestników łańcucha żywnościowego, z wyjątkiem produkcji pierwotnej. W szczególności obowiązuje handlowców detalicznych produkujących pod marką hipermarketów i marketów. Zawiera wymagania w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności dla producentów i dostawców żywności do brytyjskich sieci handlowych oraz określa zasady ich auditowania. Jest to standard łączący zasady GMP, GHP oraz wymagania HACCP z elementami systemu zarządzania wg ISO 9001.

Dlaczego BRC?

Producenci żywności, którzy dostarczają produkty do brytyjskich sieci handlowych muszą spełniać wymagania standardu. Międzynarodowe sieci handlowe wykorzystują standard BRC jako kryterium doboru swoich dostawców. Audit zewnętrzny i certyfikat BRC są traktowane przez sieci handlowe jako własna weryfikacja dostawcy.


STANDARDY BRC
- Standard Bezpieczeństwa Żywności BRC 9
- Standard BRC IoP dla opakowań
- Standard Magazynowania i Dystrybucji BRC Storage & Distribution Standard
- Standard Agentów i Brokerów BRC Agent & Broker
- Standard BRC Consumer Products dla dóbr konsumenckich


Korzyści płynące z wdrożenia BRC:

- Poprawa jakości, oraz spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa i legalności produktu, we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa
- Standard obejmuje swoimi wymogami zarówno Dostawcę, jak i Detalistę.
- Standard pozwala na ciągłą obserwację wszelkich działań i korektę wszelkich niezgodności.
- Uniknięcie częstych auditów ze strony odbiorców (zwłaszcza sieci handlowych).

Jak działamy:

Etap 1
Przygotowanie wdrożenia
- audyt wstępny (identyfikacja istniejącego systemu zarządzania)
-
raport z audytu wstępnego (ocena aktualnego stanu firmy w odniesieniu do wymagań standardu)
- harmonogram prac wdrożeniowych

Etap 2

Dokumentowanie SZBŻ (przez naszych konsultantów lub Państwa pracowników pod naszym nadzorem)

Etap 3
Wdrożenie systemu
-
wdrożenie opracowanej dokumentacji
-
konsultacje w zakresie stosowania dokumentów
- wprowadzenie działań korygujących i zapobiegawczych

Etap 4
Szkolenie audytorów wewnętrznych
- wybór zespołu audytorów audytorów wewnętrznych
- szkolenie nt. wymagań standardu i zasad przeprowadzania audytów
- sprawdzian wiadomości i wydanie certyfikatu

Etap 5

Audyt wewnętrzny
-
opracowanie planu audytów wewnętrznych
-
przygotowanie i przeprowadzenie audytu
- wprowadzenie działań korygujących i zapobiegawczych

Etap 6
Przegląd zarządzania

- Przeprowadzenie przeglądu systemu zarządzania zgodnie z wymaganiami normy
- Ocena podjętych działań poaudytowych
- Definiowanie zaleceń do doskonalenia wynikających z ustaleń przeglądu

Etap 7
Certyfikacja
- wybór jednostki certyfikującej i złożenie wniosku
- przygotowanie do audytu certyfikującego (audyt próbny)
- audyt certyfikujący
- przeprowadzenie niezbędnych działań korygujących
- wydanie certyfikatu przez jednostkę certyfikującą

- audyt recertyfikujący (co 6 lub 12 miesięcy)

Etap 8
Bezpłatne konsultacje
-
W ciągu 6 miesięcy od uzyskania certyfikatu, nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji mailowo lub telefonicznie.


Firmy zainteresowane wdrożeniem, szkoleniem lub konsultacją w zakresie BRC prosimy o kontakt w celu omówienia warunków współpracy.


Quality.com.pl kojarzy się ze słowami: ISO 9001, HACCP, ISO 22000, FSSC 22000, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, IATF 16949, FMEA, PPAP, APQP, 8D, SPC, MSA, IFS, BRC, GMP+ Szkolenia, Audyt, Wdrażanie, Certyfikat, System, Dokumentacja, Księga, Szkolenia online, Szkolenia zdalne - dolnośląskie Wrocław Wałbrzych Legnica Lubin Głogów Kłodzko Jelenia Góra Zielona Góra Opole