Polecamy:START » USŁUGI » GMP+

Definicja | Korzyści | Wdrożenie

Co to jest GMP+?

Good Manufacturing Practice - międzynarodowy standard skierowany do podmiotów działających na rynku pasz dla zwierząt oraz ich składników. Możliwy jest do wdrożenia u producentów, przewoźników transportowych i firm handlowych działających na rynku paszowym.

Dlaczego GMP+?

Głównym celem jest zagrawantowanie, aby pasze i mieszanki paszowe spełniały określone wymagania dotyczące ich składu i jakości, w tym zanieczyszczeń w procesach produkcji, magazynowania, transportu i obrotu. GMP+ bazuje na wymaganych prawnie dobrych praktykach GHP/GMP i jest jednocześnie dostosowany do norm ISO 9001 oraz ISO 22000. Pozwala to na większą kontrolę nad zagrożeniami mogącymi pojawić się w jakimkolwiek z etapów łańcucha paszowego, a także ułatwia zarządzanie organizacją.

 

STANDARDY GMP+
- GMP B1 – Produkcja i przetwarzanie dodatków paszowych, premiksów oraz pasz;
- GMP B2 – Produkcja i sprzedaż materiałów i dodatków paszowych;
- GMP B3 – Sprzedaż, gromadzenie i magazynowanie materiałów paszowych, dodatków paszowych i pasz;
- GMP B4 – Transport materiałów paszowych, dodatków paszowych i pasz.

Korzyści płynące z wdrożenia GMP+:

- gwarancja stosowania dobrych praktyk higienicznych i produkcyjnych
- zagwarantowanie klientowi, że organizacja nadzoruje i eliminuje zagrożenia związane z paszami
- potwierdzenie utrzymania bezpieczeństwa pasz i dodatków paszowych
- wzrost zaufania klientów, inspektorów i jednostek certyfikujących

Jak działamy:

Etap 1
Przygotowanie wdrożenia
- audyt wstępny (identyfikacja istniejącego systemu zarządzania)
-
raport z audytu wstępnego (ocena aktualnego stanu firmy w odniesieniu do wymagań standardu)
- harmonogram prac wdrożeniowych

Etap 2

Dokumentowanie Systemu Zarządzania (przez naszych konsultantów lub Państwa pracowników pod naszym nadzorem)


Etap 3
Wdrożenie systemu
-
wdrożenie opracowanej dokumentacji
-
konsultacje w zakresie stosowania dokumentów
- wprowadzenie działań korygujących i zapobiegawczych

Etap 4
Szkolenie audytorów wewnętrznych
- wybór zespołu audytorów audytorów wewnętrznych
- szkolenie nt. wymagań standardu i zasad przeprowadzania audytów
- sprawdzian wiadomości i wydanie certyfikatu

Etap 5

Audyt wewnętrzny
-
opracowanie planu audytów wewnętrznych
-
przygotowanie i przeprowadzenie audytu
- wprowadzenie działań korygujących i zapobiegawczych

Etap 6
Przegląd zarządzania

- Przeprowadzenie przeglądu systemu zarządzania zgodnie z wymaganiami normy
- Ocena podjętych działań poaudytowych
- Definiowanie zaleceń do doskonalenia wynikających z ustaleń przeglądu

Etap 7
Certyfikacja
- wybór jednostki certyfikującej i złożenie wniosku
- przygotowanie do audytu certyfikującego (audyt próbny)
- audyt certyfikujący
- przeprowadzenie niezbędnych działań korygujących
- wydanie certyfikatu przez jednostkę certyfikującą

- audyt recertyfikujący (co 12 miesięcy)

Etap 8
Bezpłatne konsultacje
-
W ciągu 6 miesięcy od uzyskania certyfikatu, nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji mailowo lub telefonicznie.


Firmy zainteresowane wdrożeniem, szkoleniem lub konsultacją w zakresie GMP+prosimy o kontakt w celu omówienia warunków współpracy.


Quality.com.pl kojarzy się ze słowami: ISO 9001, HACCP, ISO 22000, FSSC 22000, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, IATF 16949, FMEA, PPAP, APQP, 8D, SPC, MSA, IFS, BRC, GMP+ Szkolenia, Audyt, Wdrażanie, Certyfikat, System, Dokumentacja, Księga, Szkolenia online, Szkolenia zdalne - dolnośląskie Wrocław Wałbrzych Legnica Lubin Głogów Kłodzko Jelenia Góra Zielona Góra Opole