Zaufali nam:


Partnerzy:


Polecamy:Lista szkoleń » Szkolenia ISO 9001


Temat szkolenia: Wdrożenie zmian i przejście na ISO 9001:2015. Szkolenie doskonalące dla Pełnomocników i Audytorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością.

Adresaci:
Szkolenie skierowane jest do Pełnomocników i Audytorów wewnętrznych wdrożonych Systemów Zarządzan
ia Jakością wg ISO 9001, zainteresowanych rozwojem kompetencji, mających na celu poznanie zmian w normie ISO 9001 i dostosowanie posiadanego Systemu Zarządzania Jakością do wymagań nowej normy ISO 9001:2015.

Cel szkolenia:

• Szkolenie stanowi etap uzupełniający do szkolenia dla pełnomocników i auditorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością.

• Zapoznanie uczestników z wymaganiami normy ISO 9001:2015 i zmian wobec ISO 9001:2008

• Omówienie procedury przejścia na nową normę ISO 9001:2015

• Przygotowanie Pełnomocników i Auditorów wewnętrznych do bardziej efektywnego sprawowania tej funkcji w organizacji

• Doskonalenie umiejętności uczestników związanych z oceną skuteczności działań korygujących i zapobiegawczych oraz nadzorem nad ich realizacją

 

Plan szkolenia:

1. WYZWANIA PODCZAS WDRAŻANIA, AUDYTOWANIA I NADZORU NAD SYSTEMEM.

a. wady i korzyści Systemu Zarządzania Jakością
b. najczęstsze problemy przy wdrażaniu i recertyfikacji Systemu

2. DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DO WYMAGAŃ ISO 9001:2015

a. cele zmian w ISO 9001
b. procedura przejścia z normy ISO 9001:2008 na ISO 9001:2015
c. zadania Pełnomocnika przy aktualizacji dotychczasowego Systemu do nowej normy

3. PRZEGLĄD WYMAGAŃ ISO 9001:2015 Z PUNKTU WIDZENIA AUDITORA JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ.

a. podobieństwa i różnice między ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015
b. Kontekst organizacji
c. Przywództwo

d. Planowanie
e. Wsparcie
f. Funkcjonowanie
g. Ocena funkcjonowania
h. Doskonalenie

4. AUDYT JAKO NARZĘDZIE W DOSKONALENIU SYSTEMU.

a. planowanie audytów - kiedy, jak często?
b. prowadzenie audytów w oparciu o podejście procesowe
c. dobór audytorów
d. ocena i weryfikacja audytorów
e. motywowanie audytorów
f. komunikacja audytorów z Pełnomocnikiem

5. PODSUMOWANIE.


Czas trwania: 1 dzień (8 godzin)

Cena: 500/400 PLN zw. z VAT

*Cena za 1 osobę. Przy zgłoszeniu co najmniej 2 osób, druga i kolejne osoby: 400 PLN zw. z VAT

Promocja dla Studentów studiów dziennych: 400 PLN/os. zw. z VAT (nie łączy się z innymi promocjami)

Miejsce szkoleń:

Szkolenia otwarte: Wrocław (Uniwersytet SWPS)

Szkolenia zamknięte: siedziba klienta (cały kraj)

Termin szkolenia: wg harmonogramu

Forma zajęć: wykład, ćwiczenia, warsztaty, konsultacje

Prowadzący: Czynny auditor IRCA, doświadczony konsultant z wieloletnią praktyką w systemach zarządzania jakością

Zapewniamy:

• Materiały szkoleniowe
• Certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia
w języku polskim lub angielskim
Poczęstunek

• Bufet kawowy

Bezpłatne konsultacje mailowo lub telefonicznie w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu szkolenia

• Rabat na następne szkolenie
CENTRUM QUALITY w wysokości 100 PLN zw. z VAT (nie łączy się z innymi promocjami)


Osoby i firmy zainteresowane powyższym szkoleniem prosimy o wypełnienie formularza.


Quality.com.pl kojarzy się ze słowami: ISO 9001, ISO 14001, PN/OHSAS 18001, HACCP, ISO 22000, IFS, BRC, ISO/TS 16949, FMEA, PPAP, APQP, 8D - Szkolenie, Audit, Wdrożenie, Certyfikat, System, Dokumentacja - dolnośląskie Wrocław Wałbrzych Legnica Lubin Kłodzko Jelenia Góra Zielona Góra Opole