Zaufali nam:


Partnerzy:


Polecamy:Lista szkoleń » Szkolenia Narzędzia jakościowe


Temat szkolenia: 8D - Skuteczne rozwiązywanie problemów metodą 8D z wykorzystaniem narzędzi 5WHY, Ishikawy, Pareto-Lorentza, burzy mózgów

Adresaci:
• Pracownicy działów jakości
• Pracownicy działów techniczno-technologicznych,
• Pracownicy działu przygotowania produkcji,
• Osoby zajmujące się praktycznymi problemami utrzymania ruchu,
• Osoby średniego i wyższego szczebla zarządzania.

Cel szkolenia:

Uczestnicy szkolenia nabędą praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie:
- Skutecznych metod analizy przyczyń źródłowych i rozwiązywania problemów
- Zarządzania działaniami 8 kroków
- Wykorzystania metod pracy zespołowej i narzędzi zarządzania jakością do prowadzenia nadzoru nad wyrobami niezgodnymi i działaniami doskonalącymi.

Plan szkolenia:

• WPROWADZENIE DO TEMATYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

• GENEZA G8D, PODSTAWOWE POJĘCIA

• BUDOWA FORMULARZA G8D

• Przygotowanie do G8D - ocena przypadku
• D1 Ustanowienie zespołu interdyscyplinarnego
• D2 Definiowanie problemu z wykorzystaniem metody 5W2H
• D3 Podejmowanie tymczasowych działań korygujących
• D4 Poszukiwanie źródeł problemu (Root Causes Analysis) z wykorzystaniem technik: burzy mózgów, wykresu przyczynowo-skutkowych Ishikawy i 5WHY, Diagramu Pareto
• D5 Wdrażanie działań naprawczych - długoterminowe działania korygujące
• Nadzór nad działaniami
• D6 Zapobieganie ponownemu pojawianiu się problemu
• D7 Ocena skuteczności działań
• D8 Podsumowanie pracy zespołu - motywacja a efektywność pracy zespołów problemowych

• DYSKUSJA I PODSUMOWANIE.

Czas trwania
: 1 dzień (8 godzin)

Cena: 600/400 PLN/os.* zw. z VAT

*Cena za 1 osobę. Przy zgłoszeniu co najmniej 2 osób, druga i kolejne osoby: 400 PLN zw. z VAT

Promocja dla Studentów studiów dziennych: 400 PLN/os. zw. z VAT (nie łączy się z innymi promocjami)

Przy zgłoszeniu na 2-dniowe szkolenie z narzędzi jakościowych APQP i PPAP lub FMEA i 8D, koszt uczestnictwa wynosi 1000 PLN (1. os.) / 800 PLN (kolejne os.) zw. z VAT.

Przy zgłoszeniu na 4-dniowe szkolenie z narzędzi jakościowych APQP, PPAP, FMEA, 8D, koszt uczestnictwa wynosi 1600 PLN (1. os.) / 1200 PLN (kolejne os.) zw. z VAT.

Miejsce szkoleń:

Szkolenia otwarte: Wrocław (Uniwersytet SWPS)

Szkolenia zamknięte: siedziba klienta (cały kraj)

Termin szkolenia: wg harmonogramu

Forma zajęć: wykład, ćwiczenia, dyskusja, konsultacje

Prowadzący: doświadczony konsultant z branży motoryzacyjnej z wieloletnią praktyką w systemach zarządzania jakością

Zapewniamy:

• Materiały szkoleniowe
• Certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia
• Poczęstunek
• Bufet kawowy
• Bezpłatne konsultacje mailowo lub telefonicznie w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu szkolenia
• Rabat na następne szkolenie
CENTRUM QUALITY w wysokości 100 PLN zw. z VAT (nie łączy się z innymi promocjami)


Osoby i firmy zainteresowane powyższym szkoleniem, prosimy o wypełnienie formularza.

Quality.com.pl kojarzy się ze słowami: ISO 9001, ISO 14001, PN/OHSAS 18001, HACCP, ISO 22000, IFS, BRC, ISO/TS 16949, FMEA, PPAP, APQP, 8D - Szkolenie, Audit, Wdrożenie, Certyfikat, System, Dokumentacja - dolnośląskie Wrocław Wałbrzych Legnica Lubin Kłodzko Jelenia Góra Zielona Góra Opole