Zaufali nam:


Partnerzy:


Polecamy:Lista szkoleń » Szkolenia ISO 22000


Temat szkolenia: Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg ISO 22000:2018

Adresaci:
Szkolenie skierowane jest do kandydatów zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji do pełnienia funkcji Auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg ISO 22000:2018, pragnących zdobyć wiedzę dotyczącą zasad i metod oceny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg ISO 22000:2018. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg ISO 22000:2018.

Cel szkolenia:

• Zapoznanie uczestników z Prawem Żywnościowym (Codex Alimentarius), Dobrymi Praktykami Higienicznymi i Produkcyjnymi (GHP/GMP) oraz rodzajami zagrożeń

• Zapoznanie uczestników z wymaganiami normy ISO 22000:2018

• Omówienie różnic pomiędzy ISO 22000:2018 a ISO 22000:2005 i innymi systemami zarządzania

• Zapoznanie uczestników z istotą, celem, rodzajami, planowaniem i metodyką prowadzenia auditów wewnętrznych Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg ISO 22000:2018

• Przygotowanie przyszłych Auditorów wewnętrznych do efektywnego sprawowania tej funkcji w organizacji


Plan szkolenia:

I. DZIEŃ:

1. WPROWADZENIE:
a. Pojęcie bezpieczeństwa żywności
b. Regulacje prawne dotyczące żywności

2. ISO 22000
a. Definicja ISO
b. Norma ISO 22000
c. ISO 22000 a inne systemy zarządzania

c. Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności
d. Procedura przejścia z ISO 22000:2005 na ISO 22000:2018

3. ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ.

a. procedura przejścia z ISO 9001:2008 na ISO 9001:2015
b. powołanie pełnomocnika ds. SZJ i szkolenia przygotowawcze
c. określenie kontekstu organizacji i potrzeb stron zainteresowanych oraz wyznaczenie ryzyk i szans
b. ustanowienie polityki i celów jakości

e. dokumentowanie systemu i prace wdrożeniowe
f. wybór i szkolenie audytorów wewnętrznych
g. audyt wewnętrzny
h. przegląd zarządzania
i. audyt zewnętrzny

4. WYMAGANIA NORMY ISO 22000:2005.

a. omówienie zmian w normie ISO 22000:2018
b. Kontekst organizacji
c. Przywództwo

d. Planowanie
e. Wsparcie
f. Funkcjonowanie
g. Ocena funkcjonowania
h. Doskonalenie


II. DZIEŃ:

5. PROCEDURA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO (STUDIUM PRZYPADKU) WG ISO 19011.
a. Inicjowanie auditu
b. Przeprowadzenie przeglądu dokumentów
c. Przygotowanie do działań auditowych
d. Przeprowadzenie działań auditowych na miejscu
e. Przygotowanie, zatwierdzenie i rozpowszechnianie raportu z auditu
f. Zakończenie auditu
g. Przeprowadzenie działań poauditowych

6. SKUTECZNE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW JAKOŚCIOWYCH
a. wykrycie niezgodności
b. podjęcie natychmiastowych działań
c. określenie przyczyny powstawania
d. podjęcie działań długoterminowych
e. ocena i nadzór nad działaniami

7. METODYKA I TECHNIKI AUDYTOWANIA (WARSZTATY).
a. Skuteczne prowadzenie rozmów
a. Umiejętne sporządzanie notatek
b. Poprawne zbieranie dowodów audytowych

8. KOMPETENCJE AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO (PRZYKŁADY)
a. Zakres obowiązków
b. Rola audytora s procesie ciągłego doskonalenia
c. Trudności w przeprowadzaniu audytów
d. Cechy rasowego audytora

9. TEST POTWIERDZAJĄCY ZDOBYCIE KWALIFIKACJI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI WG ISO 22000:2018.

Czas trwania: 2 dni (16 godzin). Istnieje możliwość skrócenia czasu szkolenia do 1 dnia, na życzenie klienta (przy szkoleniu dedykowanym).

Cena: 800/600 PLN/os.* zw. VAT

*Cena za 1 osobę. Przy zgłoszeniu co najmniej 2 osób, druga i kolejne osoby: 600 PLN zw. VAT

Promocja dla Studentów studiów dziennych: 600 PLN/os. zw. z VAT (nie łączy się z innymi promocjami)

Przy zgłoszeniu na szkolenie dla Pełnomocników i Audytorów wewnętrznych, koszt uczestnictwa wynosi 900 PLN (1. os.) / 700 PLN (kolejne os.) zw. z VAT.

Miejsce szkoleń:

Szkolenia otwarte: Wrocław (Uniwersytet SWPS)

Szkolenia zamknięte: siedziba klienta (cały kraj)

Termin szkolenia: wg harmonogramu

Forma zajęć: wykład, ćwiczenia, warsztaty, konsultacje

Prowadzący: Czynny auditor IRCA, doświadczony konsultant z wieloletnią praktyką w systemach zarządzania bezpieczeństwem żywności

Zapewniamy:

Materiały szkoleniowe
• Certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia (certyfikat Audytora wewnętrznego SZBŻ wg ISO 22000:2018
w języku polskim lub angielskim)
• Poczęstunek
• Bufet kawowy
• Bezpłatne konsultacje mailowo lub telefonicznie w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu szkolenia

• Rabat na następne szkolenie
CENTRUM QUALITY w wysokości 100 PLN zw. z VAT (nie łączy się z innymi promocjami)

Szkolenie akredytowane przez międzynarodową jednostkę certyfikującą**

**Istnieje możliwość wystawienia dodatkowego certyfikatu dla uczestników szkolenia


Osoby i firmy zainteresowane powyższym szkoleniem prosimy o wypełnienie formularza.


Quality.com.pl kojarzy się ze słowami: ISO 9001, ISO 14001, PN/OHSAS 18001, HACCP, ISO 22000, IFS, BRC, ISO/TS 16949, FMEA, PPAP, APQP, 8D - Szkolenie, Audit, Wdrożenie, Certyfikat, System, Dokumentacja - dolnośląskie Wrocław Wałbrzych Legnica Lubin Kłodzko Jelenia Góra Zielona Góra Opole